Evidence Based practiCe

We werken met een multidisciplinair team in de paramedische hoofdpijnpoli. Dit team bestaat uit 3 manueel therapeuten, twee dry needling therapeuten, één psychosomatisch fysiotherapeut, één GZ-haptotherapeut, één sportfysiotherapeut en één algemeen fysiotherapeut die een werkplekonderzoek kan uitvoeren. We willen ons voornamelijk op migraine, cervicogene en spanningshoofdpijn richten. Onze werkwijze kunnen we onderbouwen met wetenschappelijke onderzoek, hoewel het in de fysiotherapie lastig is om een gedegen onderzoek te doen. Fysiotherapie en Manuele Therapie wordt in de NHG standaard ‘hoofdpijn’ aanbevolen. De meeste RCT’s onderzoeken één interventie vaak vergeleken met placebo of een andere interventie. Onze aanpak is multidisciplinair en nog niet op die manier onderzocht.

 

Bij Tension type headache (spanningshoofdpijn)is de spierspanning in de nek en bovenrug verhoogd (2,3,4,5). De spierspanning kan worden verhoogd onder invloed van een belastende houding(4), hypomobiliteit van de cervicale en/of thoracale wervelkolom(10) of psychische spanning. Wij kijken per patiënt welk van de bovenstaande factoren de klachten in stand houden en kiezen dan welke behandelmethode nodig is. Ook bij cervicogene hoofdpijn en migraine spelen een verhoogde spanning van de nek en bovenrug spieren (7,8,9,18) en hypomobiliteit van de cervicale en thoracale wervelkolom(7,8,9,13,16,17,18) een belangrijke rol. Ook houding en een verminderde coordinatie van de diepe nekflexoren hebben invloed op de spierspanning (14,15,18). Er is een onderzoek die de effectiviteit aantoont van manipulaties van de cervicale en thoracale mobiliteit en oefentherapie bij patienten met nekpijn en hoofdpijnklachten (12).


Onze behandelwijze bestaat uit manipulaties en mobilisaties van de cervicale en thorocale wervelkolom (7,8,9,10,12,16,18), dry needling van de cervicale musculatuur (1,6,11,16), oefentherapie bestaande uit trainen van de diepe nekflexoren (9,12,14,15,18), psychosomatische fysiotherapie, haptotherapie

 

1. Effectiveness of Dry Needling for Upper-Quarter Myofascial Pain: A Systematic Review and Meta-analysis, Kietrys et al, 2013.

2. Myofascial Trigger Points Are Very Prevalent in Patients With Chronic Tension-type Headache. Couppé et al, 2007.

3. The Role of Myofascial Trigger Points in Musculoskeletale Pain Syndromes of the Head and Neck. Fernandez de las Penas et al, 2007.

4. Trigger Points in the Suboccipital Muscles and Forward Head Posture in Tension-Type Headache. Fernandez de las Penas et al, 2006.

5. The Role of Muscles in Tension-Typed Headache, Bendtsen et al, 2011

6. Dry Needling: peripheral and central considerations. Dommerholt, 2011

7. Manual therapies for cervicogenic headache: a systematic review. Chaibi et al, 2012.

8. Manual therapie for migraine: a systematic review. Chaibi et al, 2011.

9. Conservative physical therapy management for the treatment of cervicogenic headache: a systematic review. Racicki et al, 2013.

10. Spinal manipulations for tension-typed headaches: a systematic review of randomized controlled trials. Posadzki et al, 2011.

11. Dry Needling for the management of pain in the upper quarter and craniofascial region. Kietrys et al, 2014.

12. Manual therapy and exercise for neck pain: a systematic review. Miller et al, 2010

13. Reliability of manual examination and frequency of symptomatic cervical motion segment dysfunction in cervicogenic headache. Hall et al, 2010.

14. Reinvestigation of the dysfunction in neck and shoulder girdle muscles as the of cervicogenic headache among office workers. Hubert et al, 2013.

15. An investigation of cervical spinal posture in cervicogenic headache. Farmer et al, 2015

16. Clinical reasoning for manual therapy management of tension type and cervicogenic headache. Fernandez de las Penas and Courtney, 2014

17. Cervicogenic headache: a real headache. Antonaci and Sjaastad, 2010

18. Cervicogenic headaches: an evidence-led approach tot clinical management. Page, 2011