Werkwijze Paramedische hoofdpijnpoli kampen


Hieronder is stapsgewijs aangegeven wat onze werkwijze is. Mocht u hier vragen over hebben dan horen we dat graag!

1. Aanmelding via back office of website

2. Online intake via FysioRoadMap (EPD)

3. Inplannen in agenda case manager (manueel therpeut/dry needling therapeut)

4. Screening: Pluis of Niet Pluis

a. Bij pluis door naar stap 5

b. Bij niet pluis naar huisarts sturen.

5. Onderzoek

a. Is er sprake van één of meerdere herstel belemmerende factoren?

I. Zo ja, door naar stap 5b

II. Zo nee, door naar stap 5c.

b. Identificeren van de herstel belemmerende factoren

I. Herstel belemmerende factoren in het houding en bewegingsapparaat, behandel deze.

II. Herstel belemmerende factoren liggen op het psychosomatische vlak, ga naar stap 12.

c. Is er sprake van hoofdpijn vanuit triggerpoints?

I. Zo ja, door naar stap 5d

II. Zo nee, doorverwijzing naar de HA

d. Is deze patiënt geschikt voor een behandeling Dry Needling?

I. Zo ja, proefbehandeling Dry Needling

II. Zo nee, proefbehandeling dmv fricties

6. Is de reactie op de proefbehandeling goed?

a. Zo ja, behandelplan opstellen op het gebied van verminderen van de hypertonie en triggerpoints.

b. Zo nee, ga naar stap 10

7. Behandelperiode ingaan. Na elke 3 behandelingen evalueren

a. Er is nog progressie en de klacht is nog niet verdwenen, ga weer naar stap 8.

b. Er is geen progressie meer en de klacht is nog niet verdwenen, ga naar stap 5.

c. Er is geen klacht meer aanwezig, ga naar stap 13.

8. Was deze klacht eenmalig aanwezig of kwam het vaker voor.

a. De klacht was eenmalig: sluit de behandeling af en stuur een verslag naar de huisarts.

b. De klacht komt vaker voor: ga naar stap 10.

9. Achterhalen van achterliggende oorzaak.

a. Achterliggende oorzaak ligt in het houdings- en bewegingsapparaat, ga naar stap 11.

b. Achterliggende oorzaak ligt op het psychosomatische vlak, ga naar stap 12

c. Achterliggende oorzaak is niet vanuit het houdings- en bewegingsapparaat of vanuit het psychosomatische vlak te verklaren, ga naar stap 13.

10. Behandelplan opstellen om achterliggende oorzaak aan te pakken, eventueel icm sportfysiotherapeut. Evalueer elke 6 behandelingen.

a. Als het beoogde resultaat is behaald: sluit de behandeling af en stuur een verslag naar de huisarts.

b. Doorsturen naar hapthotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut om de psychosomatische oorzaak te behandelen.

11. Sluit de behandeling af, stuur een verslag naar de huisarts en adviseer om contact op te nemen met de huisarts.