Medicijnovergebruikshoofdpijn

De meeste patiënten met medicatie -overgebruikshoofdpijn hebben een voorgeschiedenis van aanvalsgewijze hoofdpijn die langzaam in frequentie is toegenomen. Veel patiënten ontwaken ’s ochtends met hoofdpijn of worden er ’s nachts wakker van en nemen dan weer medicatie. Bij de minste lichamelijke of intellectuele inspanning verergert de hoofdpijn. Het effect van de geneesmiddelen (paracetamol en/of NSAID’s) neemt af, terwijl de frequentie van de aanvallen toeneemt. Overmatig gebruik van paracetamol en/of NSAID’s (≥ 15 dagen per maand) of triptanen (≥ 10 dagen per maand) gedurende langer dan 3 maanden kan deze hoofdpijn induceren (15). De hoeveelheid medicatie die per dag wordt gebruikt, is niet van belang voor het stellen van de diagnose. Gebruik van pijnmedicatie zonder recept kan verborgen blijven voor de huisarts. Uiteindelijk belanden de patiënten in een vicieuze cirkel met (bijna) dagelijks optredende hoofdpijn en dagelijkse inname van geneesmiddelen voor de hoofdpijn. Bijkomende verschijnselen zijn: vermoeidheid, misselijkheid, snelle irritatie, concentratiestoornissen, rusteloosheid, angst en depressie. Medicatieovergebruikshoofdpijn komt ook voor bij kinderen.

Het karakter van de medicatieovergebruikshoofdpijn hangt af van de soort hoofdpijn die de patiënt aanvankelijk had. Patiënten die te veel geneesmiddelen gebruiken voor migraine rapporteren dat de frequentie van de migraineaanvallen toeneemt tot dagelijkse migraine. Patiënten die te veel geneesmiddelen gebruiken voor spanningshoofdpijn rapporteren een toenemende ernstige dagelijkse hoofdpijn met soms enkele migrainekenmerken.

 

Behandeling

De behandeling is erop gericht om te stoppen met medicijnen. Dit gaat in overleg met uw huisarts. Deze hoofdpijn kan in varianten met spanningshoofdpijn en migraine voorkomen. De behandeling die daarvoor is staat beschreven bij deze vormen van hoofdpijn.

 

Samenvatting

• s'ochtends opstaan met hoofdpijn

• gebruik van pijnstilling > 3 maanden

• > 15 dagen per maand inname van paracetamol, ibuprofen of diclofenac

• > 10 dagen per maand inname van triptanen

 

Artikelen

15. Van Deventer KR. Medicatieafhankelijke hoofdpijn. Gebu 2011;45:25-9