Migraine

Ook migraine is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn. De jaarprevalentie van migraine in de huisartsenpraktijk wordt geschat op 7 per 1000 patiënten.(8) De prevalentie van migraine in de algemene bevolking, zowel bij kinderen als volwassenen ligt volgens buitenlands onderzoek hoger.(9) Migraine komt ongeveer driemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor. Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal eenzijdigebonzende hoofdpijn met misselijkheid en/of braken, die erger worden bij lichamelijke activiteit. Daarnaast is er vaak sprake van licht- en geluidsovergevoeligheid. De duur van een onbehandelde hoofdpijnaanval ligt tussen de 4 en 72 uur.

 

Migraine is een neurovasculaire hoofdpijn.(10) Het is een aandoening waarbij neurale prikkeling verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft. Dit resulteert in pijn en verdere stimulatie van het centrale zenuwstelsel. Migraineaanvallen kunnen variëren in ernst en duur binnen en tussen patiënten. Menstruatie, visuele prikkels als lichtflitsenweersveranderingenvastenslaapgebreksmaakversterker glutaminezuurwijnnitraten en aspartaam kunnen migraineaanvallen uitlokken. In de praktijk krijgen deze factoren vaak een te zwaar gewicht.

 

Migraine kan vooraf worden gegaan door een aura. Dit treedt op bij 15-25% van de mensen met migraine. Een typische aura is een focaal neurologisch symptoom dat zich kan uiten in één of meerdere weer overgaande symptomen zoals stoornissen bij het zien (bijvoorbeeld flikkerende flitsen), tintelingen of doof gevoel in lippen, gezicht of hand (eenzijdig), eenzijdige spierzwakte, of gestoorde spraak. Van deze aurasymptomen ontwikkelt ten minste één symptoom zich geleidelijk in minimaal 5 minuten. Een aura duurt maximaal 60 minuten. Indien meer dan één aurasymptoom optreedt, kan deze duur langer worden. Binnen een uur na het ontstaan van de aurasymptomen volgt de hoofdpijnfase. 

 

Bij kinderen met migraine is de duur van de hoofdpijnaanval korter dan bij volwassenen en duurt onbehandeld tussen de 30 minuten en 48 uur. De hoofdpijn kan tweezijdig (frontaal, temporaal) of eenzijdig optreden en is kloppend van karakter. De hevigheid is matig tot ernstig en neemt toe door gewone dagelijkse bezigheden. Daarnaast is vaak sprake van misselijkheid en/of braken. Ook overgevoeligheid voor licht en/of geluid komt voor. 

 

Behandeling

De behandeling bij migraine richt zich op de bijkomende spierspanning en mobiliteitsbeperkingen. Dry Needling en Manuele therapie kunnen verlichting bieden.

 

Samenvatting

• 1 (Man) : 3 (Vrouw)

• Matige tot Heftige pijn

• Meestal éénzijdige hoofdpijn

• Misselijkheid en/of braken en overgevoeligheid voor licht en/of geluid

• Migraineaanval tussen de 4 - 72 uur

• 15-25% heeft een aura voorafgaand aan de hoofdpijn

 

Artikelen

8. Knuistingh Neven A, Bartelink MEL, De Jongh TOH, Ongering JEP, Oosterhuis WW, Van der Weerd PCM, Pijnenborg L, Grol MH. Huisarts Wet 2004;46(9):411-22.

9. Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, Reed ML. Prevalence of migraine headache in the United States. JAMA 1992;267:64-9.

10. Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998;351:1043-51