Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn (TTH) is één van de meest voorkomende vormen van hoofdpijn. De jaarprevalentie van spanningshoofdpijn in de algemene bevolking is 63% (56% bij mannen, 71% bij vrouwen) en neemt af met het toenemen van de leeftijd, 30-78% van de mensen krijgt ermee te maken in het leven (5,6) De jaarprevalentie van spanningshoofdpijn in de huisartsenpraktijk is 10 per 1000 patiënten.(4) 

 

Er zijn drie soorten spanningshoofdpijn:

1. Infrequente aanvalsgewijze TTH: Minstens 10 episodes van hoofdpijn per jaar. (minder dan 12 dagen hoofdpijn per jaar)

2. Frequente aanvalsgewijze TTH: Minimaal 10 episodes van hoofdpijn die 1-15 dagen duurt, voor minstens 3 maanden lang (tussen de 12 en 180 dagen hoofdpijn per jaar)

3. Chronische TTH: Meer dan 15 dgn per maand een periode op de dag last van hoofdpijn, wat meer dan 3 mnd aanwezig is. (minimaal 180 dagen hoofdpijn per jaar)

 

Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel gedurende minuten tot vele dagen zonder misselijkheid of braken. De intensiteit is licht tot matig en doorgaans is de pijn tweezijdig gelokaliseerd. Overgevoeligheid voor licht en geluid komt gecombineerd meestal niet voor, hooguit komt één van beide voor. Verminderde eetlust kan hierbij voorkomen. De hoofdpijnklachten nemen niet toe bij lichamelijke activiteiten. Over het ontstaan van TTH wordt de laatste jaren steeds meer duidelijk. De precieze ontstaanswijze is niet bekend, wel is bekend dat de spieren in de nek in de meeste gevallen gespannen en drukpijnlijk zijn. Door verschillende oorzaken kunnen de nekspieren overbelast worden, waardoor er zogenaamde triggerpoints in ontstaan. Deze triggerpoints kunnen uiteindelijk ervoor zorgen dat er hoofdpijn ontstaat. Vroeger werd gedacht dat de oorzaak puur psychologische stress was. Huidig onderzoek geeft aan dat de hoofdpijn tevens door fysieke oorzaak ontstaat. De belangrijkste fysieke oorzaak is een slechte (werk)houding.

 

Behandeling

Bij spanningshoofdpijn kunnen dry needlingstabiliteitstraining van de nek , manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, houdingsinstructies en werkplekaanpassingen vermindering van klachten geven.

 

Samenvatting

• Prevalentie 56% man & 71% vrouw

• Milde tot matige hoofdpijn

• Vaak tweezijdige gelokaliseerd

• Geen misselijkheid of braken

• Mogelijk stress gerelateerd

• Pijn neemt niet toe bij lichamelijke activiteit

 

Artikelen

4. The Role of Muscles in Tension-Type Headache. Bendtsen et al, Curr Pain Headache Rep (2011) 15: 451-458

5. International Headache Society, Classification ICHD-2

6. International Headache Society, Classification ICHD-3 (Beta-versie)

7. Spanningshoofdpijn. Knuistingh Neven A, Eekhof JAH, Huisarts Wet (2003) 46: 328-330